Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα argolikanea.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης που ακολουθούν, οι οποίοι στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την ορθή χρήση των πληροφοριών του site από τους χρήστες και την ομαλή παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι όροι αυτοί αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και το argolikanea.gr και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Κάθε επισκέπτης και αποδέκτης των σχετικών υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Το argolikanea.gr μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση και οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο για τυχόν αλλαγές.

Διαφορετικά, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού τόπου.

Ο παρόν ιστότοπος προσπαθεί συνεχώς οι πληροφορίες που περιέχει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα, αλλά δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται ακόμα και για την περίπτωση αμέλειας για οπoιαδήποτε ζημιά τυχόν προβληθεί στον χρήστη από τη χρήση του argolikanea.gr .

Στον ιστότοπο μεταξύ άλλων περιέχονται και πληροφορίες τρίτων και ως εκ τούτου το argolikanea.gr δεν δύναται να επαληθεύει και να εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

Η ευθύνη για την ορθή χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών του ιστότοπου βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη, ο οποίος αξιολογεί το περιεχόμενο κατά την κρίση του και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη. Ως εκ τούτου καμία πληροφορία που αποκτά ο χρήστης από το argolikanea.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του ιστότοπου, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους όρους χρήσης και το argolikanea.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχει. Επίσης, το περιεχόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση.

Προσωπικά δεδομένα

Ο παρόν ιστότοπος επίσης δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, που μπορεί να επισκεφθεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων, links ή διαφημίσεων και το argolikanea.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και σελίδων που συνδέεται.

Για τη δυνατότητα σχολιασμού κάτω από τα άρθρα ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το email του και το όνομά του για να σχολιάσει ως επισκέπτης τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας και γνωρίζοντας ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους περιεχόμενο που αναρτά, ενώ αποδέχεται και την άμεση διαγραφή του περιεχόμενου που ανάρτησε κατά την κρίση των διαχειριστών, εφόσον αυτό παραβιάζει το νόμο ή τους όρους χρήσης με οποιοδήποτε τρόπο. Οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν υποχρεούνται να ελέγχουν διαρκώς τα σχόλια και τις συζητήσεις μεταξύ των χρηστών, ούτε ευθύνονται προσωπικά για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει σε χρήστες ή τρίτους από τα σχόλια αυτά. Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το argolikanea.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν.

Οι χρήστες του argolikanea.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά της προσβολής προσωπικών δεδομένων τρίτων, της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης στοιχείων καθώς και της αποστολής ή μετάδοσης παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή με άλλο τρόπο αθέμιτου περιεχομένου και ευθύνονται έναντι των διαχειριστών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή ηθικής βλάβης που θα τους προκληθεί από την παράνομη ή αντίθετη στους όρους χρήσης εκ μέρους τους.

Το argolikanea.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει την περιήγηση. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στον υπολογιστή των χρηστών, αποθηκεύοντας τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Τα cookies παραμένουν είτε μέχρι να τα διαγράψετε είτε μέχρι να κλείσετε τον browser. Δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες και δεν βλάπτουν τη συσκευή του χρήστη. Παρόλα αυτά αν ο ίδιος ο χρήστης παρέχει προσωπικές πληροφορίες μέσω του argolikanea.gr, αυτές μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Ο χρήστης αν δεν επιθυμεί τη χρήση cookies έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή για να τα αποκλείσει.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του argolikanea.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του argolikanea.gr.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τυχόν να περιέχονται στον ιστότοπο για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το argolikanea.gr, την έχουν τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.