ΑΜΕΑ

Πελοπόννησος

Special Olympics Hellas: Συνεργασία με την Περιφέρεια για στήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία

Στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας τους για την ίδρυση όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητικών προγραμμάτων για τα άτομα με νοητική αναπηρία

Read More